Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Emekli – Dul – Yetim Aylığı Başvuru Belgesi

Emekli – Dul – Yetim Aylığı Başvuru Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek emeklilik, malullük, iş kazası – meslek hastalığı sonucu gelir bağlanması talebinde bulunanların, gerekse hak sahibi olarak ölüm aylığı (dul – yetim aylığı) talebinde bulunacakların, aşağıda linki yer alan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının Kurumdan talep edilmesi durumlarında da bu belge kullanılır.

Söz konusu beyan ve taahhüt belgesine yanlış bilgi giren yani gerçeğe aykırı beyanda bulunan, beyan ettiği konularda durum değişikliği olduğu halde bunu yazılı olarak Kuruma bildirmeyen kişilerden, yersiz olarak (hak etmediği halde) ödenmiş olan gelir ve aylıklar yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından geri alınır. Ayrıca gerekmesi halinde ilgili kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesine ayrıca; sigortalı ve hak sahibinin 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere birer adet fotoğraf, çocuklardan 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesinin, malul çocuklar için sağlık kurulu raporunun eklenmesi gerekir. Toptan ödeme ile evlenme ve cenaze ödeneği başvurusu için fotoğraf eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu belgenin yanında ayrıca 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması yaparak tahsis talebinde bulunanların “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”ni de Kuruma vermesi gerekir.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi