Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

Kanun 8 Haziran 1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 17 Haziran 1949 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dahil maddeleri, 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayım 1 Temmuz 1949 tarihinde, diğer maddeleri ve hükümleri ise 17 Aralık 1949 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra sosyal güvenlik reformuyla birlikte Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi nedeniyle Emekli Sandığının kuruluşuna ait 1 ilâ 3 üncü, 6 ilâ 11 inci, 20 ilâ 22 nci ve 25 ilâ 29 uncu maddeleri 5502 sayılı Kanunla 20 Mayıs 2006 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, diğer birçok maddesi de 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Kanunla kamu görevlilerinin emeklilik ve diğer sosyal güvenlik işlemlerini yürütmek üzere 1949 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı tüzel kişiliği haiz Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kurulmuş, Kanun kapsamına giren kişiler 12 nci maddede ayrıntılı olarak belirtilmişti.

Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’na devriyle birlikte bu kanun kapsamındaki sigortalılar 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-c kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kanunun sigortalılık işlemleriyle ilgili birçok maddesi ve hükmü 2008 yılında 5510 sayılı yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, Anayasa Mahkemesi’nin 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce özellikle Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılarla ilgili bazı maddelerini iptal etmesi üzerine 5754 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmış, bu çerçevede 5434 sayılı Kanunun bazı maddeleri aynen bırakılmış olup, halen uygulanmaktadır. Aynı şekilde 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı tescili yapılmış olup 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli olacakların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulandığı gibi, sigortalı tescili yapılmış 1 Ekim 2008 tarihinden önce yapılmış olan kişiler ve bunların hak sahipleriyle ilgili geriye dönük birçok işlem ve uygulamada da 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Kanunun şu an;

– Yaş hadleri,

– Vazife malullüğü aylığı,

– Harp malullüğü,

– Dul ve yetim aylıkları,

– İkramiye,

gibi konularla ilgili maddeleri halen yürürlüktedir.