Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır ?

Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 26- EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR ?

CEVAP 26- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

-657 sayılı Kanuna ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az 10 yıl çalışmış olmaları,

-Memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları,

-Memurluktan ayrıldıktan sonra altı ay geçmeden, Kanunun 4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde SGK’ya yazılı olarak müracaat etmeleri,

halinde 5434 sayılı Kanun göre isteğe bağlı sigortalılıkları kabul edilecektir.

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmayacaktır.