Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılar İçin Ödenecek Prim Miktarı Nasıl Belirlenmiştir ?

Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılar İçin Ödenecek Prim Miktarı Nasıl Belirlenmiştir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 28- EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR İÇİN ÖDENECEK PRİM MİKTARI NASIL BELİRLENMİŞTİR ?

CEVAP 28- İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı; sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sı olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı iştirakçi olanlar 1/1/2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerini de kendileri ödemek zorundalardır.