Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Emekli Sandığı Kapsamında İştirakçi Olanların İsteğe Bağlı Sigortalı Olmaları Mümkün müdür ?

Emekli Sandığı Kapsamında İştirakçi Olanların İsteğe Bağlı Sigortalı Olmaları Mümkün müdür ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 24- EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA İŞTİRAKÇİ OLANLARIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMALARI MÜMKÜN MÜDÜR ?

CEVAP 24- 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 sayılı Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra Kanunun 4/c kapsamındaki görevinden ayrılıp 5510 sayılı  Kanunun 4/a (eski SSK) veya 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler, gerekli şartları taşımaları halinde 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin son paragrafı uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabileceklerdir.

Yani bunların isteğe bağlı sigortalılık işlemleri, 5510 sayılı Kanuna göre değil, mülga 5434 sayılı Kanuna göre yürütülmektedir.