Anasayfa / Emeklilik / Emekliler Başbakan’a Zam Mektubu Gönderdi

Emekliler Başbakan’a Zam Mektubu Gönderdi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı imzasıyla Başbakan’a gönderilen mektupta; zamlarda işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de unutulmaması istendi.

2014 Yılı zamlarının hakkaniyetli olması gerektiği belirtilen mektupta, memur emeklilerine yapılacak düzenlemeden bütün emeklilerin yararlandırılması istendi.

Söz konusu mektupta;

– Sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanmasına rağmen, geçmişteki sistemlerden kaynaklı olarak gelir ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin sürdüğü, bu eşitsizliklerin, her bir zam artışında var olan farklılıkları da giderek büyütmekte olduğu,

– Prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarının, emekli aylıklarının hesaplanmasında temel kriter olması gerekirken, yapılan mevzuatların değişiklikleri nedeniyle çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre emekli ayıkları hesaplandığından nimet/külfet dengesinin bozulduğu ve farklı aylıklar ödendiği,

– Emekli aylığı hesaplama yöntemlerinde norm ve standart birliği sağlanamadığı için aynı statüde olmalarına rağmen, emekli aylıklarındaki eşitsizlikler büyümekte olduğu, özellikle de 2008 sonrasında 4/a ve 4/b sigortalısı olarak emekli olanların aylıklarında düşmeler yaşandığı, bu nedenle 5510 sayılı Kanundaki emekli aylığı hesaplama parametrelerinin yeniden değerlendirilerek, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançları eşit olanlara, emekli oldukları yıllara bakılmaksızın aynı aylık ödenmesi gerektiği,

– 2014 yılında memur emeklilerine ortalama 140 zam yapılacağı, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın ise tahminen yüzde 3 civarında olacağı, bu durum karşısında memur emeklisi ortalama 140 lira alırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ortalama 30 lira zam alacağı,

– Bu tespitler karşısında, emekliler arasında eşitliğin sağlanması için 2014 yılında memur emeklilerine verilen zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde yansıtılması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği,

belirtilerek, söz konusu haksızlığı ve eşitsizliği ortadan kaldıracak bu düzenleme için Başbakanın göstereceği hassasiyetin, büyük bir memnuniyet oluşturacağı ve emeklilerin yüzünü güldürecek önemli bir müjde olacağı ifade edildi.