Anasayfa / Bilgi / Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Talep Dilekçesi Şartı Aranmadan Ödenecek

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Talep Dilekçesi Şartı Aranmadan Ödenecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere doğum yardımı kapsamında; 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme ödeneği verilmektedir. Bu ödenekten yararlanma şartları Sigortalı İşçi – BağKur’lu ve Memurlara Hangi Doğum Yardımları Yapılır ? başlıklı yazıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, konuyla ilgili olarak müdürlüklere bir genelge göndererek, Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik doğrultusunda, bazı istisnai durumlar hariç, talep dilekçesi aranmaksızın emzirme ödeneğinin verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Buna göre; emzirme ödeneklerinin daha kısa sürede ödenmesi ve sigortalıların mağduriyetlerin asgariye indirilmesi amacıyla, kadın sigortalının evde kendi başına yaptığı doğumlar ile hemşire veya ebeler tarafından evde yaptırılan doğumlar hariç;

– Elektronik ortamda (internet üzerinden) düzenlenen raporlarda çocuğun doğum bilgisi ve tarihi e-Ödenek programı tarafından ödeme aşamasında otomatik olarak sorgulanarak anılan program üzerinden,

– Kâğıt ortamında düzenlenen doğum raporları için ise ilgili servis personelleri tarafından, çocuğun T.C. Kimlik Numarası ile Kimlik Paylaşım Sisteminden manuel sorgulanma yapılarak söz konusu bilgilerin tespit edilmesi halinde manuel iş göremezlik programı üzerinden,

talep dilekçesi aranmaksızın, yani sigortalının emzirme ödeneği almak için dilekçe vermesi gerekmeksizin, ödeme yapılacak.

Emzirme ödeneği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar;

Sigortalı İşçi – BağKur’lu ve Memurlara Hangi Doğum Yardımları Yapılır ?

2014 Yılı Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği Verilmesinde Yaşanan Tereddütler Giderildi

Emzirme Ödeneği İçin Nasıl ve Nereye Başvurulmalıdır ?

Emzirme Ödeneği Gelir veya Aylık Almakta Olanlara da Verilir mi

Emzirme Ödeneği Nasıl ve Nereden Alınır ?

Emzirme Ödeneği Gelir veya Aylık Almakta Olanlara da Verilir mi

İşten Ayrıldıktan Sonra Doğum Yapanlar İçin de Emzirme Ödeneği Verilmekte midir ?

başlıklı yazılarda yer almaktadır.