Anasayfa / Haber / Emzirme Ödeneği Verilmesinde Yaşanan Tereddütler Giderildi

Emzirme Ödeneği Verilmesinde Yaşanan Tereddütler Giderildi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun, “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlıklı 16 ncı maddesinde;

“Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”

hükmüne yer verilmiş, ayrıca bu ödenekten yararlanma şartları maddede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu hükme istinaden de tüm sigorta kollarına tabi olan ve emzirme ödeneği verilmesi için yukarıda belirtilen şartları yerine getiren 4/a (işçi) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın sigortalıya her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere, SGK Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda emzirme ödeneği verilmektedir. Eğer doğum yapan kadın kendisi sigortalı değilse bu durumda eşinin (kocasının) sigortalı olması ve yukarıdaki şartları taşıması halinde emzirme ödeneği eşine verilmektedir. 2012 yılında yapılan doğumlar için 89 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında yapılan doğumlar için 95 TL olarak uygulanmaktadır.

Ancak, doğum yapan kadın 4/a veya 4/b kapsamında tüm sigorta kollarına tabi sigortalı değil de başka bir kapsam da sigortalı ise kendisine emzirme ödeneği verilemeyeceğinden (çünkü bu ödenek sadece 4/a ve 4/b kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalıya verilmektedir), şartları taşıyan eşine emzirme ödeneği verilip verilmeyeceği hususunda tereddütler yaşanmaktaydı. Daha açık bir anlatımla, doğum yapan kadın isteğe bağlı sigortalı veya 2925 sayılı Kanun (tarım SSK), 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi (tarım sigortası) ya da ek 6 ncı maddesi (şoför ve sanatçıların sigortalılığı) kapsamında sigortalı ise maddede kadının sigortalı olmaması şartıyla ödeneğin şartları taşıyan erkek sigortalıya verileceği belirtildiğinden, doğum yapan kadının belirtilen şekilde sigortalı olmasının erkek sigortalıya emzirme ödeneği verilmesine engel teşkil edip etmeyeceği tereddüt oluşturmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2013/20 sayılı Genelge’de konuya açıklık getirdi. Buna göre, doğum yapan eş isteğe bağlı sigorta, 2925 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci veya ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olsa dahi, sigortalı eşi (kocası) emzirme ödeneği verilmesi için aranan şartları yerine getirmişse, emzirme ödeneği verilecek.