Anasayfa / SGK / Emzirme Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ?

Emzirme Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Emzirme ödeneği (süt parası) alabilme şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar başlıklı 16 ncı maddesinde düzenlenmiş, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili olarak 2013/20 sayılı genelgeyi çıkarmıştır.

Kanunun söz konusu maddesi ve Genelge uyarınca aşağıda belirtilenler emzirme ödeneği (süt parası) alabilir;

– 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadın,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan kadın,

– 4/1-a (SSK) kapsamında gelir veya aylık (emekli aylığı) alan kadın,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık (emekli aylığı) alan kadın,

– 2925 SSK Tarım Sigortasına tabi kadın,

– 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine (ek-5) göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan yani tarım sigortalısı olan kadın,

– 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine (ek-6) göre sigortalı olan kadın,

emzirme ödeneği alabilir.

– Ayrıca doğum yapan kadının sigortası yoksa, eşi (kocası) yukarıda belirtilen şekilde sigortalıysa veya 4/1-a (SSK) ya da 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında gelir – aylık (emekli aylığı) alıyorsa bu durumda da emzirme ödeneği verilir.

– Aynı şekilde sigorta çıkışı verilen sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.

Emzirme ödeneği alabilmek için ayrıca aşağıda belirtilen şartlar aranır;

– Çocuğun sağ doğmuş olması,

– Doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün sigorta olması,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emzirme ödeneği alacak kişinin genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

gerekir.

Verilecek emzirme ödeneğinin miktarı her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, emzirme ödeneğinin miktarına Pratik Bilgiler bölümünden bakılabilir.

Diğer doğum yardımlarıyla ilgili olarak Doğum Parası Alma Şartları, Sigortalı İşçi – BağKur’lu ve Memurlara Hangi Doğum Yardımları Yapılır ? başlıklı yazılara göz atabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)