Anasayfa / Bilgi / En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

En Basit Şekliyle İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

İş güvenliği (İSG) uzmanlığı bu gün revaçta olan bir meslek haline gelmiştir. Özellikle bitirdiği üniversite veya bölüm yönüyle fazla iş bulma imkanı olmayanlar için yeni bir iş kapısı olmuştur.

Özellikle 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde, herhangi bir erteleme daha olmaması halinde 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunlu hale geleceğinden, iş güvenliği uzmanlarına olan ihtiyaç bu tarihten itibaren daha da artacak, meslek daha da önem kazanacaktır. Ancak bu mesleği icra edebilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi alınması gerekmektedir.

Mesleğin öneminden dolayı iş güvenliği uzmanı olma ve belge alma şartları bütün yönleri ve aşamalarıyla ayrıntılı olarak Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Bu yazıda ise iş güvenliği uzmanlığı belgesinin nasıl alınabileceği kısa ve özet olarak anlatılmıştır.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için üç önemli aşama vardır.

1- Kanun ve Yönetmelikte belirtilen alanlardan birinde yükseköğrenim görmüş olmak. (Kimler – Hangi Bölüm Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.)

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden ruhsat almış herhangi bir eğitim kurumuna giderek eğitim görüp sertifika almak.

3- Sertifika alıp sınava girme hakkı elde ettikten sonra iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılmak ve en az 70 almak.

Ancak bazı istisnai durumlarda olanlar için doğrudan iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma veya eğitime katılmadan doğrudan sınava girip iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma hakkı tanınmış olup, bu istisna kapsamına girenler olarak Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır ? başlıklı yazının I- Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar, II- Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar başlıklı bölümlerinde belirtilmiştir.

İstisnalar Dışında Kalanların İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma Süreçleri

Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalıp, uygun alanda yükseköğrenim görmüş olanların iş güvenliği uzmanı olabilmeleri için önce kursa gidip eğitim almaları, ardından sınava girip başarılı olmaları gerekmektedir. Bunların İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayıp, başvurularını ve ilk aşamadan belge alma sürecine kadar olan işlemlerinin eğitim aldıkları kurumlar aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Bu aşamaları geçip iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma hakkı elde edenler, ilk başta C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı için belge alabilirler. Bunların bir üst sınıf (B sınıfı ve A sınıfı)  iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için, Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır ? başlıklı yazıda belirtildiği şekilde belirli bir süre fiilen iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaları, kursa gitmeleri ve sınava girip başarılı olmaları gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olup, işlemler İSG Katip sistemi üzerinden yapılmaktadır. Belge alma sürecine kadar olan bütün işlemleri sürücü belgesi alma uygulamasında olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurslar (eğitim kurumları) yapmaktadır. Aynı şekilde iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma hakkı elde edenler ve belge sınıfları da İSG sistemine tanıtılmakta, görevlendirme yapacak işverenler görevlendirmeyi bu sistem üzerinden (İSG Katipten İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Nasıl Yapılır ?) yapmakta, iş güvenliği uzmanı çalıştıracak ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OGSB) işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaktadırlar.

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır ? başlıklı yazıda ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)