Anasayfa / Soru - Cevap / En Fazla Kaç Gün Süreyle İstirahat Raporu Alınabilir ?

En Fazla Kaç Gün Süreyle İstirahat Raporu Alınabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Ayakta tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yani aynı rahatsızlık – hastalık nedeniyle ard arda tek hekimden ikinci defada yine en fazla 10 gün süreyle istirahat alınabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporlarının sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde sigortalının malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Analık halinde alınan istirahat raporları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. (Not: Bu konuda mevzuat değişikliği yapılmıştır. Bkz. SGK’dan Büyük Kolaylık – Raporlarda Onay Şartı Kaldırıldı)

İstirahat raporu – rapor parası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama, Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Kimlere Verilir – Şartları Nelerdir? başlıklı yazıda yer almaktadır.