Anasayfa / Haber / En Uzun Mali Tatil Başladı

En Uzun Mali Tatil Başladı

Sponsorlu Bağlantılar

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil sayılmakta ve kapsama giren iş ve işlemlerden son günü mali tatile rastlayanların idari ve kanuni süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzamış kabul edilmektedir.

Aynı şekilde, malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta, malî tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Uygulamayla ilgili ayrıntılı düzenleme; çalışma – sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin iş ve işlemler açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan  5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, mali mevzuatla ilgili iş ve işlemlere açısından ise 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu Kanun ve Tebliğe sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalışma – sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerden mali tatil kapsamına giren iş ve işlemler 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde, mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler ise aynı Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu Tebliğ uyarınca, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, ibraza ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilmektedir.

Söz konusu Kanun ve Tebliğ hükümleri uyarınca, 2014 yılı mali tatili bu gün (1 Temmuz 2014) itibariyle başlamış olup 20 Temmuz 2014 Pazar günü sona erecek.

Ancak, mali tatilin bitimini izleyen yedinci gün Pazar gününe, sonraki üç gün de Ramazan Bayramı tatiline denk geldiğinden, söz konusu yedinci gün 31 Temmuz Perşembe günü dolacak. Dolayısıyla, son günü mali tatile denk gelen iş ve işlemlerdeki idari ve kanuni süreler ile son günü mali tatilin bitimini izleyen yedi gün içinde biten iş ve işlemlerin süresi 31 Temmuz Perşembe günü bitmiş sayılacak. Yani Tebliğin 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen iş ve işlemlerden son günü 1 Temmuz – 30 Temmuz arasında dolanlar için son gün 31 Temmuz Perşembe kabul edilecek.