Anasayfa / Haber / Engelli Memur Adaylarından Yeni Rapor İstenmeyecek

Engelli Memur Adaylarından Yeni Rapor İstenmeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hakkında daha önce Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları Yeniden Belirlendi başlıklı haberimizde bilgi vermiştik.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından yazılı ve görsel basında, engelli memur adaylarının yeniden sağlık raporu almaları gerektiği yönünde haberler çıkması üzerine Devlet Personel Başkanlığı (DPB) bir açıklama yapma gereği duydu.

Başkanlığın konuya ilişkin açıklamasında;  07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “engelli” ibaresinin “doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde tanımlandığı, bu tanımda geçen “çalışabilir” ibaresinin kamuoyunda engelli adayların yeniden sağlık kurulu raporu almalarının gerekip gerekmediği yönünde tartışmalara sebep olduğu, ancak;

– Engelli adayların yeni bir sağlık kurulu raporu almalarına gerek bulunmadığı,

– Söz konusu ibarenin, kamu kurum ve kuruluşlarından daha önceki atama döneminde Devlet Personel Başkanlığı’na iletilen ve “kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile yerleştirildiği halde çalışamayacak veya kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan adaylar hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği” şeklindeki başvurulara bir karşılık olmak ve uygulama birliğini sağlamak üzere konulduğu, bu düzenlemenin yeni bir durum olmadığı, bir kadroda istihdam edilecek adaylar için aranacak asgari şart niteliğinde olduğu,

– İstihdam amaçlı sosyal politika uygulamalarında asgari düzeyde de olsa adayın “çalışabilir” durumda olmasının temel şart olduğu, aday için düzenlenen veya yerleştirme işlemi sonrası kurumca ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek olan sağlık kurulu raporunda kişinin “çalışamaz” durumda olduğunun belirtilmesinin “atanmaya engel olduğu”nun bilinmesi açısında gerektiği,

açıklamalarına yer verildi.