Anasayfa / Haber / Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları Yeniden Belirlendi

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları ile ilgili işlemler, 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmekteydi. Ancak, bu Yönetmeliğin yerine 7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de aşağıda yeni Yönetmelik yayımlandı.

Dolayısıyla artık bundan böyle; merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin işlemler yeni Yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

Yeni yönetmelik aşağıdaki konularda düzenlemeler içeriyor;

– EKPSS ve Kura.

– EKPSS ve kura duyurusu.

– EKPSS’nin yapılması ve sonuçlarının duyurulması.

– EKPSS’nin geçerlik süresi.

– Kadroların tahsisi.

– Kadroların bildirilmesi.

– Tercih Kılavuzunun hazırlanması.

– Yerleştirme.

– Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller.

– Adayların başvurmaları ve atanmaları.

– İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi.

– Uygulamanın izlenmesi ve bildirim yükümlülüğü.

Söz konusu Yönetmeliğin yer aldığı 7 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.