Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Erken Doğumda Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Alınması ve Doğumdan Önceki Çalışılmayan Sürelerin Kullanılması Nasıl Gerçekleştirilmektedir ?

Erken Doğumda Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Alınması ve Doğumdan Önceki Çalışılmayan Sürelerin Kullanılması Nasıl Gerçekleştirilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 35- ERKEN DOĞUMDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ALINMASI VE DOĞUMDAN ÖNCEKİ ÇALIŞILMAYAN SÜRELERİN KULLANILMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR ?

CEVAP 35- Erken doğum yapmaları nedeniyle doğumdan önceki ücretli izin hakkını kullanmamış kadın sigortalıların, doğumdan önceki çalışılmayan sürelerinin doğum sonraki izin sürelerine eklenmesi söz konudur.

Bu konuda İş Kanununda yapılan düzenlemeye paralel olarak, 6111 sayılı Kanunla 2011 yılında yapılan değişiklikle erken doğum yapanlara doğum sonrası izin sürelerine ilave edilen sürelerde de geçici iş göremezlik ödeneği almaları öngörülmüştür.