Anasayfa / Haber / Eş Durumu Nedeniyle Tayinlerde Kolaylık Getirildi

Eş Durumu Nedeniyle Tayinlerde Kolaylık Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Devlet memurlarının aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde yani eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde; talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranıyordu.

25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklik uyarınca eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranacak. Dolayısıyla kesintisiz son üç yıl şartı son iki yıl olarak değiştirilmiş oldu.(isvesosyalguvenlik.com)