Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uygulanacağı Durumlar

Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uygulanacağı Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili;

• 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

• 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

• 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

• 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeleri,

30/6/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı (Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nihayet Yürürlüğe Girdi başlıklı haber).

Söz konusu maddelerin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, bu maddelere istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler de yasal dayanağını kaybetmiş oldu. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eski mevzuatın artık uygulanıp uygulanmayacağı sorusu akla geldi.

Bu konuyla ilgili olarak 6331 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinde; “4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.” hükmü yer almaktadır.

Bunun geçiş hükmünün sebebi, herhangi bir mevzuat boşluğunun ortaya çıkmasını önlemektir. Çünkü, 30/6/2012 tarihi itibariyle 4857 saylı Kanunun yukarıda belirtilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve bu maddelere istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler yasal dayanağını kaybetmiş olsa da 30/12/2012 tarihi itibariyle yeni Kanuna ait sadece üç yönetmelik yürürlüğe girdi (Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İlk Yönetmelikleri Yayımlandı başlıklı haber). Şu ana kadar da yeni Kanunla ilgili olarak yayımlanan toplam yönetmelik sayısı toplamı onbir. Dolayısıyla söz konusu geçiş maddesi uyarınca, yeni yönetmelikler yayımlanıp eskilerini yürürlükten kaldırana kadar, 4857 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler aynen yürürlüğünü sürdürmekte ve uygulanmaktadır.

Geriye Dönük İnceleme, Soruşturma ve Davlarda Eski Mevzuat Hükümleri Uygulanacak    

Öte yandan, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eski kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve yerini yeni kanun hükümleri almış olmakla ve aynı şekilde eski yönetmelik ve tebliğler yerine yenileri yayımlandıkça eskileri yürürlükten kaldırılmakla birlikte; yeni kanun hükümleri veya yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe girmeden önce meydana gelmiş olan iş kazası ve meslek hastalıklarında, eski mevzuatın yürürlükte olduğu dönemlerle ilgili olarak yapılacak inceleme ve soruşturmalarda, açılacak tazminat ve rücu davalarında eski mevzuat hükmü uygulanacaktır.