Anasayfa / Eski Haberler / Eski Kurumların Yönetmelikleri Yürürlükten Kaldırıldı-11.03.2013

Eski Kurumların Yönetmelikleri Yürürlükten Kaldırıldı-11.03.2013

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çatısı altında birleştirilmişti. Ancak söz konusu üç kurumun bazı yönetmelikleri halen yürürlükteydi. 11 Mart 2013 Tarihli ve 28584 Sayılı Resmî Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan yönetmeliklerle aşağıda listelenen eski yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik

• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik

• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik

• Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

• Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

• Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

• Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

• T.C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği