Anasayfa / Haber / Esnaf ve Sanatkarların Oda Kayıt İşlemleriyle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Esnaf ve Sanatkarların Oda Kayıt İşlemleriyle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca esnaf ve sanatkarların; kayıt olacakları odaların tespiti, odalara yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ 9 Aralık 2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre;

– Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan ya da büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, yalnızca kendi unvanları dahilindeki mesleki faaliyetlerle iştigal etmeleri şartıyla şahsın tercihini beyan eden dilekçeye istinaden bu odalara ya da büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılacak.

– 5362 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin uygulanmasında bu Tebliğ hükümleri esas alınacak, herhangi bir tereddüt oluşması halinde ise Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda hareket edilecek.

– Üye kayıtları,

– 21/6/2005 tarihinden önce kayıt olan üyeler,

– 21/6/2005 tarihinden sonra kayıt olan üyeler,

– Yeni kayıtlar,

– Uygulama,

konularında düzenlemeler ve,

– Uygulamaya İlişkin Örnekler,

içeren söz konusu Tebliğe 9 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’den (http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden) ulaşabilirsiniz.