Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Ev Alacaklara Devletin Yapacağı Katkının Şartları ve Miktarı

Ev Alacaklara Devletin Yapacağı Katkının Şartları ve Miktarı

Sponsorlu Bağlantılar

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 6637 sayılı Kanunla eklenen maddelerle iki önemli konuda düzenleme yapılmıştı.

Bunlardan birisi doğum yardımı (parası) ile ilgili diğeri ise konut hesabı açtıracaklara Devletin yapacağı katkı ile ilgiliydi. Doğum yardımıyla ilgili ayrıntılı açıklamayı Doğum Parası Alma Şartları başlıklı yazımızda yapmıştık.

Konut sahibi olacaklara devletin yapacağı katkıyla ilgili ayrıntılı düzenleme ise 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile yapıldı.

Söz konusu yönetmelik uyarınca ev sahibi olmak için konut hesabı açtıracaklara Devletin aşağıdaki şartlarla katkı yapacak.

Konut Hesabı Açtırılabilmesi İçin Aranacak Şartlar

– Konut hesabı bankaların yurtiçi şubelerinde mevduat veya katlım fonu hesabı olarak açılabilecek, ortak hesap olarak açılamayacak.

– Bir kişi sadece bir tek konut hesabı açtırabilecek ve hesabı açtırdıktan sonra başka bir bankaya taşıyamayacak, yani banka değiştiremeyecek.

– Konut hesabı açtıran kişinin hesabı açtırdığı tarihte kendisi adına kayıtlı herhangi bir evi olmayacak. Yani hesap açtıracak kişi kat mülkiyeti, kat irtifakı, yapı kullanma izin belgesi şeklinde müstakil herhangi bir tapu sahibi olmayacak. Hesabı açacak olan banka Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden gerekli kontrolü yapacak.

– 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi konut hesabı açtırabilecek.

Konut Hesabının Kullanım Şartları ve Hesaba Para Yatırma Şekli

– Konut hesabının açıldığı tarihte bir defaya mahsus olmak üzere hesaba toplu para yatırılabilecek ve bu tutar 30 bin lirayı geçemeyecek.

– Konut hesabı açtıran kişi hesaba aylık veya üç aylık olarak düzenli şekilde para yatıracak. Ödeme planının hesabı açtıran kişi belirleyecek ve ödeme planında istediğinde değişiklik yapabilecek.

– Aylık ödeme planının seçilmesi halinde hesaba her ay en az 250 lira, en fazla 2 bin 500 lira para yatırılacak. Üç aylık ödeme planının seçilmesi yani hesaba üç ayda bir para yatırılması halinde ise üç ayda bir hesaba en az 750 lira, en fazla 7 bin 500 lira yatırılacak. Ödemeler burada belirtilen alt sınırın altına düşmemek ve üst sınırı aşmamak kaydıyla farklı tutarlarda yapılabilecek. Aylık veya üç aylık dönemlerde üst sınırı geçmemek şartıyla birden fazla ödeme yapılabilecek, yani alt sınırın altında dahi hesaba birkaç kez para yatırılabilecek, bu şekilde yatırılan paraların toplamı alt sınıra ulaştığında veya alt sınırı geçtiğinde, o ay için ve üç ay için düzenli ödeme tamamlanmış sayılacak. Bankalar hesaba para yatırılması için tarih belirleyebilecek.

– Hesap sahibinin aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla üç defa, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem içerisinde sadece bir defa ödeme yapmayabilecek, yani hesaba para yatırmayabilecek. Bunun dışında ödemelerde aksama olmayacak.

– Bir dönem içerisinde hesap sahibi konut hesabından en fazla iki defa para çekebilecek. Hesaptan para çekilmesi halinde hesapta kalan para hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.

– Yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması, yani aylık ödemelerde üçten fazla, üç aylık ödemelerde birden fazla kez ödemenin aksatılması, hesaptan iki defadan fazla para çekilmesi, hesaptan çekilen para nedeniyle hesapta kalan paranın asgari tutarlar toplamının altına düşmesi halinde hesap konut hesabı statüsünden çıkacak ve Devlet katkısı yapılmayacak.

Devlet Katkısından Yararlanılabilecek Konutlar

– Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar,

– Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar,

– Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar,

için katkısından yararlanılabilecek.

Devre mülkler veya yukarıda belirtilenler dışında kalan konutla için Devlet katkısından yararlanılamayacak.

Aynı şekilde konut hesabı sahibi; eşinden ve birinci derece kan hısımlarından aldığı konut için Devlet katkısından yararlanamayacak.

Devlet Katkısının Şartları

Devlet katkısından yararlanabilmek için;

– Türk vatandaşı olmak,

– 7 Nisan 2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmamak, aynı şekilde Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren Devlet Katkısı Yapılacak Konutlar bölümünde belirtilen şartlara sahip başka bir konut edinmemiş (ev almamış) olmak,

– Konut edinim tarihine kadar en az üç yıl boyunca, Konut Hesabının Kullanım Şartları ve Hesaba Para Yatırma Şekli bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak konut hesabına düzenli para yatırmış olmak,

– Konut edinim tarihinden itibaren altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvuruda bulunmak,

şartları aranacak.

– Yukarıda belirtildiği gibi bir kişi sadece bir tane konut hesabı açabilecek, birden fazla konut hesabı açanların hesabı birleştirilemeyecek. Devlet yapacağı katkıda sadece ilk açılan konut hesabını esas alacak, bu hesabın gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakacak.

– Devlet katkısı konusunda bütün kontrol ve sorumluluk ilgili bankaya ait olacak, gerekli belgeleri hesap sahibinden temin edip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ilgili banka ulaştıracak. Haksız olarak Devlet katkısı yapıldığının tespit edilmesi halinde, Devlet katkısı tutarı ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizi ile birlikte Bakanlık tarafından ilgili bankadan tahsil edilecek.

Devlet Katkısının Miktarı

– Devlet tarafından yapılacak katkının tespitinde, konut edinim tarihinde konut hesabında biriken miktar esas alınacak ve hesapta birikmiş olan paranın yüzde 20’si oranında Devlet tarafından katkı yapılacak. Ancak Devlet katkısının miktarı 15 bin lirayı geçemeyecek.

– Devlet tarafından yapılacak katkı hesaba yapılan düzenli ödeme sürelerine göre belirlenecek. Buna göre;

a- Düzenli ödeme süresi 36 ay ila 47 ay olanlar için hesapta biriken paranın yüzde 15’i oranında Devlet katkısı yapılacak ve bunun miktarı 13 bin lirayı geçemeyecek.

b- Düzenli ödeme süresi 48 ay ila 59 ay olanlar için hesapta biriken paranın yüzde 18’i oranında Devlet katkısı yapılacak ve bunun miktarı 14 bin lirayı geçemeyecek.

c- Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesapta biriken paranın yüzde 20’si oranında Devlet katkısı yapılacak ve bunun miktarı 15 bin lirayı geçemeyecek.

– Yukarıda belirtilen Devlet katkısı tutarları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

– Devlet adına yapılacak katkı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilgili bankaya aktarılacak, banka da bu parayı ilgili kişinin konut hesabına geçecek.

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu