Anasayfa / Bilgi / Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Muhtasar Beyanname Verilecek mi ?

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Muhtasar Beyanname Verilecek mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 9 uncu madde ile ev hizmetlerinde çalışanlar için özel sigortalılık şartları belirlenmiş, (Bkz. (Bkz. Yeni Yasaya Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı Nasıl Olacak ?), daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da uygulamanın ayrıntısı gösterir tebliğ yayımlanmıştı (Bkz. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Yeni Dönem Başladı.)

Öte yandan çalışanlara yapılan ücret ödemeleri bazı istisnalar hariç gelir vergisine tabi olduğundan, ev hizmetlerinde çalışanlara ödenen ücretlerin vergi boyutunun da açıklığa kavuşturulması, yani vergiden istisna olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekiyordu.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin olarak GVK-98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerini yayımlayarak konuyu açığa kavuşturdu.

Sirkülerde özetle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde hizmetçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edileceğinin hükme bağlandığı, bu çerçevede 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların da istisna kapsamına girdiği, ancak bu istisnanın geçerli olabilmesi için;

– Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

– Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,

– Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,

gerektiği belirtildi.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen şartlar altında ek 9 uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiye tabi tutulmayacak ve bunlar için muhtasar beyanname verilmeyecek, yani stopaj yapılmayacak.(isvesosyalguvenlik.com)