Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Sistemine Dahil Olma İmkanı Var mıdır ?

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Sistemine Dahil Olma İmkanı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 118- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMA İMKANI VAR MIDIR ?

Not: 6552 sayılı Torba Yasa ile bunlar için özel sigortalılık imkanı getirilmiştir. (Bkz. Yeni Düzenlemelere Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı)

CEVAP 118- Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde; 1/10/2008 tarihinden önce 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen ve gelir vergisinden muaf işleri hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını ve 1/10/2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerini vergi dairelerinden alacakları yazı ile belgeleyen kadınlardan prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere uzun vadeli sigorta (emeklilik) ile genel sağlık sigortası primi ödeyecekleri öngörülmüştür.

2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, gelir vergisinden muaf el sanatları ile uğraşan kadınların düşük primle isteğe bağlı sigortadan yararlanmalarında, 1/10/2008 tarihinden önce de bu işleri yapma şartı kaldırılarak kapsam genişletilmiştir. Daha açık ifadelerle, bu tarihten sonra bu işleri yapmaya başlayanlar da kapsama alınmıştır.

Ayrıca, yine 6111 sayılı Kanunla; ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri durumunda isteğe bağlı ödenen süreler 4/a (eski SSK’lı) statüsünde sayılarak bunların daha erken emekli olmaları imkanı da ayrıca getirilmiştir.