Anasayfa / Haber / Evini Satan veya Yeni Ev Alanın Vergi Ödemesi Gerekir mi ?

Evini Satan veya Yeni Ev Alanın Vergi Ödemesi Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne 18 Nisan 2014 tarihinde Başkanlığın internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünde PDF formatında yayımlandı.

Rehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım – satım işlerinde ‘ticari kazanç – değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu ve bu mal ve hakların elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın niteliği, safi değer artışının tespiti ve kazancın hangi hallerde beyan edileceğine dair açıklamalara ve gayrimenkul alım – satımında katma değer vergisi, gayrimenkul alım – satımında tapu harcı yükümlülüğü ve emlak vergisi yükümlülüğü konularına yer verilmektedir.

Rehberde özet olarak;

– Gayrimenkul alım satım işlemi ticari kazanç hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazancın değer artış kazancı hükümlerine göre tespit edileceği,

– Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli unsurun faaliyetteki devamlılık olduğu, alım satım işlemlerinin birden fazla olması halinde kazanç şeklinin belirlenebilmesi için ikinci önemli unsurun satışın hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi olduğu, gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde üçüncü önemli unsurun ise ticari bir organizasyonun varlığı olduğu,

– Gayrimenkul alım satım işlemi ticari kazanç hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazancın değer artış kazancı hükümlerine göre tespit edileceği,

– Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının 2013 yılı için 9.400 lirasının gelir vergisinden istisna olduğu, elde edilen değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırını aşması durumunda vergisinin ödenmesi gerektiği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Rehbere tamamına http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2014gayrimenkul.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.