Anasayfa / Form-Dilekçe / Fark İşçilik Prim Borcunun Ödeneceğine Dair Taahhütname

Fark İşçilik Prim Borcunun Ödeneceğine Dair Taahhütname

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari işçilik uygulaması kapsamında özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerde işin bitiminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğü tarafından, o işle ilgili olarak işin yürütümü için Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği kontrol edilir. Eğer yeterli işçilik bildirildiği sonucu ortaya çıkarsa işverene o işle ilgili ilişiksizlik belgesi verilir. Eğer eksik işçilik bildirildiği ortaya çıkarsa eksik işçiliğe ait ödenmesi gereken prim tutarı gecikme zammı ve cezasıyla birlikte işverene bir ay içerisinde ödenmek üzere tebliğ edilir. İşverenin borcu bir ay içerisinde ödemesi veya ödeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesi halinde borç kesinleşir. O işle ilgili olarak artık müfettiş incelemesi yapılmaz. Bir ay içerisinde borcun ödenmemesi veya taahhütname verilmemesi halinde müdürlük o işle ilgili olarak müfettiş incelemesi talep eder.

Söz konusu taahhütname için aşağıda linki yer alan örnek yazı kullanılabilir.

İhale konusu işlerde müdürlüğe işyeri dosyası açılmamış veya dosya açılmış olsa da hiç işçilik bildirilmemişse, özel bina inşaatlarında da 300 metrekare ve alında olanlar hariç aynı şekilde müdürlüğe işyeri dosyası açılmamışsa veya dosya açılmış olsa bile hiç işçilik bildiriminde bulunulmamışsa bu durumda müdürlük herhangi bir işlem yapmadan doğrudan müfettiş incelemesi talep eder, müfettiş incelemesi sonucuna göre işlem yapar.

Asgari işçilik uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi Asgari İşçilik Uygulaması – Örnek Hesaplamalar –Uzlaşma başlıklı yazıda yer almaktadır.

Fark İşçilik Prim Borcunun Ödeneceğine Dair Taahhütname