Anasayfa / Bilgi / Fark Ücret Alacak Hastanelerin Uyması Gereken Kurallar

Fark Ücret Alacak Hastanelerin Uyması Gereken Kurallar

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası kapsamında tedavi giderlerini karşıladığı kişilerden özel hastane ve tıp merkezleri ile vakıf üniversite hastanelerinin alacakları ilave (fark) ücretler konusunda da bazı sınırlama ve kurallar getirmiştir.

Bu kural ve sınırlamalara göre;

– İlave ücret alınamayacak durumlar ve kişilerden fark ücret alınamaz. (Bkz. Hastalardan Hangi Durumlarda İlave (Fark) Ücret Alınamaz ?, Acil Servislerde Hangi Hallerde Fark Ücret Alınmaz ?)

– Alınacak ilave ücret tutarı, yapılan tedavi veya işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarın yüzde 200’ünü yani iki katını geçemez.

– Hastane, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almak zorundadır. Bu yazılı onay alınmadan işlemleri yapıp sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürülerek ilave ücret talebinde bulunulamaz. Yani alınacak ilave ücret tutarı herhangi bir işlem yapmadan önce hasta veya yakınına bildirilmelidir.

– Hasta acil servise başvurmuşsa, acil halin sona ermesi halinde müteakip işlemler için ilave ücret alınacaksa, hasta veya yakınına “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” kullanılarak, imza karşılığı yazılı bilgi verilmesi zorunludur.

– Aynı başvuru numarası altında verilen sağlık hizmeti karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan bedellerin toplam tutarının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge”nin yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya verilmesi zorunludur. Eğer hasta talep ederse bu durumda tutara bakılmaksızın sunulan tüm işlemleri gösteren bilgi ve belgelerin hastaya verilmesi zorunludur.

– Yatak ücreti olarak asgari banyo, TV ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sunulan otelcilik hizmetleri için Kurumca karşılanan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en Kurumca karşılanan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir.

– Hastane tarafından verilen hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan bir hizmetse, bu durumda alınan ücret ilave ücret sayılmaz.

– Vakıf üniversiteleri dışındaki üniversite hastanelerinde de öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir.

– Yukarıda belirtilen konularla ilgili ayrıntılı bilgi Muayene – İlaç – Tedavi Katılım Payı ve İlave Ücret Uygulamaları başlıklı yazıda yer almaktadır.

– Hangi hallerde hastanenin ne kadar ilave ücret alabileceği https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/ internet adresinden öğrenilebilir.

– Tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kişilerden alınan ilave ücretlerle Sosyal Güvenlik Kurumu ilgilenmediğinden, bu konudaki şikayetlerin Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)