Anasayfa / Bilgi / Fazla Mesai İçin İşçi Onayında Ne Değişti ?

Fazla Mesai İçin İşçi Onayında Ne Değişti ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma hayatındaki en önemli problemlerden biri de uzun çalışma süreleri ve fazla mesailer. Zaten uzun çalışma süresi ifadesi normal çalışma süresinin aşıldığı dolayısıyla fazla mesai yapıldığı anlamına gelmektedir.

Bu problem sık sık gündeme geldiğinden, Özel Sektör Çalışanları Uzun Çalışma Saatlerinden Şikayetçi, Her İki Çalışandan Biri Fazla Mesai Yapıyor başlıklı yazılarımızda konuya yer vermiştik.

Aslında bu konuda çalışanlar çok da çaresiz / korunaksız değil. Çünkü İş Kanununda konuya açıkça yer verilmemiş olsa da fazla mesai için çalışanın onayı gerekip gerekmediği konusu İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiş durumda. (Bkz. Fazla Mesai İçin İşçinin Onayı Gerekir mi ?, Onayı Olmadan Fazla Mesaiye Zorlanan İşçi İşten Ayrılıp Tazminat İsteyebilir Başlıklı yazılar.)

Ancak Yönetmelikte bu konuya ilişkin olarak yer alan düzenleme 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle değiştirildi.

Yönetmeliğin Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.” şeklindeyken, 25 Ağustos 2017 tarihli yönetmelikle “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” şeklinde değiştirildi.

Fazla mesaiye ihtiyaç duyulduğunda çalışanın onayının alınması şeklindeki uygulama çok problem değil, çalışan burada neye onay verdiğinin farkına varabilir ve bilinçli olarak fazla mesaiye onay vermiş olur. Ancak çalışanın işe alındığı sırada işçiden bu onayın alınması, özellikle de bu onayın iş sözleşmesine konularak işçi tarafından onaylanmasının sağlanması şeklindeki bir uygulama çalışanın elini zayıflatacaktır. Çünkü o işi kaçırmak istemeyen bir işçi ister istemez fazla mesaiye onay verecektir. Buradaki olumlu yön ise çalışanın 30 gün önceden işveren yazılı olarak bildirip onayını geri çekme imkanının tanınması. Ancak burada da işe girerken fazla mesai konusunda onay vermiş ve bu şartlarla işe girmiş bir işçi, daha sonra bu onayını geri almak isterse, işveren de bunu kabul etmezse ne olacak, maalesef bu konuyla ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm yok.(isvesosyalguvenlik.com)