Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara, gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 5510 sayılı Kanun kapsamında fazla veya yersiz olarak yapılan her türlü ödemenin tespiti, tebliği, takibi ve ilgililerden tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 5510 sayılı Kanunun “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlıklı 96 ncı maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılmış, 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 2008 yılı Ekim ayı başında da yürürlüğe girmiştir. Daha önce 2 Ekim 1998 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce İlgililere İstihkaklarından Fazla veya Yersiz Olarak Yapılan Ödemelerin Tahsili Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan her türlü fazla veya yersiz ödemeyi, yani kişiler hak etmemiş olduğu halde yapılmış olan ödemeyi kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde fazla veya yersiz ödeme, ilgili kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Fazla veya yersiz ödemenin kapsamı – tespiti – değerlendirilmesi – tahakkuku ve tebliği başlıklı ikinci bölümünde; ilgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarından doğan fazla veya yersiz ödemeler, kurumun hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz ödemeler, fazla veya yersiz ödemenin tespiti, fazla veya yersiz ödemelerin değerlendirilmesi, alacak takip dosyası, fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan alacağın tahakkuk ettirilmesi, fazla veya yersiz ödemelerin tebliği, fazla veya yersiz ödemelerde uygulanacak faiz,

– Fazla veya yersiz ödemenin tahsili başlıklı üçüncü bölümde; fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan alacağın tahsil şekilleri, gelir ve aylıkların hesaplardan yersiz çekilmesi, fazla veya yersiz ödemelerin taksitlendirilmesi,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; hüküm bulunmayan haller, kayıtların elektronik ortamda tutulması,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.