Anasayfa / Soru - Cevap / Fesih İçin Geçerli Sebep Sayılmayan Haller Nelerdir ?

Fesih İçin Geçerli Sebep Sayılmayan Haller Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun Feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı 18 inci maddesi uyarınca, 30 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde işverenin işçiyi işten çıkarabilmesi için geçerli bir sebebin olması gerekmektedir. Aksi halde işçinin işe iade davası açma hakkı doğar.

Hangi durumların fesih için geçerli sebep teşkil edeceği, hangi durumların geçerli sebep tekil etmeyeceği maddede belirtilmiş olup, bunlar aşağıda yer almaktadır.

Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

– İşçinin işyeri sendika temsilciliği yapması,

– Medeni hal, renk, cinsiyet, ırk, hamilelik, doğum, din, aile yükümlülükleri, siyasi görüş ve benzeri sebepler,

– İşçinin sendika üyesi olması veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızasını almak kaydıyla çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak,

– Kanunun Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı 74 üncü maddesinde öngörülen sürelerde kadın işçinin işe gelmemesi,

– İşçinin mevzuattan veya iş sözleşmesinden doğan haklarını takip için işveren aleyhine şikayette bulunması, dava açması, yani idari ve adli makamlara başvurması,

– İşçinin hastalık veya kaza nedeniyle İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25/I-b maddesinde öngörülen bekleme süresinde işe gelememesi,

fesih için geçerli sebep sayılmaz.

Fesih için geçerli sebep sayılabilecek durumlar:

Maddede fesih için geçerli sebep sayılabilecek durumlar ayrıntılı olarak belirtilmemiş, genel olarak belirtilmiştir. Buna göre; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler fesih için geçerli sebep sayılabilecektir. (isvesosyalguvenlik.com)