Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen ve itibari hizmet süresi, yıpranma payı olarak da anılan fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 5510 sayılı Kanunun “Fiilî hizmet süresi zammı” başlıklı 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmış, 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işveren, kamu idareleri ve sigortalılar açısından fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Yönetmelikte 18 adet işe ait fiili hizmet süresi zammından yararlanacak sigortalılara ait bilgiler ve bu sigortalıların hizmetlerine eklenecek gün sayıları yer almaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyeri ve işlerin tespiti, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyeri ve işlerde veya unvanlarda çalışan sigortalıların primleri, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışmaların bildirilmesi, fiili hizmet süresi zammının değerlendirilmesi, fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin geçici hükümler, maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işleri, aylık prim ve hizmet belgeleri ile yatırılacak primler, madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.