Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Fiili Hizmet Zammı 4/c (Eski Emekli Sandığı) Kapsamında Çalışanlar İçin Dönemler İtibarıyla Nasıl Uygulanmaktadır ?

Fiili Hizmet Zammı 4/c (Eski Emekli Sandığı) Kapsamında Çalışanlar İçin Dönemler İtibarıyla Nasıl Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 94- FİİLİ HİZMET ZAMMI 4/c (ESKİ EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARIYLA NASIL UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 94- 4/c kapsamında çalışanlar için uygulama açısından üç farklı dönemden bahsetmek gerekmektedir.

8/9/1999 tarihi öncesi

Bu dönemde asıl emeklilik şartları (diğer istisnalar hariç) yaş ve hizmet yılı açısından kademeli olarak belirlenmiş ve ilk giriş tarihlerine göre kademeli sisteme geçişte 23/5/2002 tarihi esas alınarak kademelendirmeye gidilmiştir.

Bu nedenle kamu görevlisi olarak yıpranmalı çalışanların fiili hizmet süreleri ve dolayısıyla emeklilik şartları tespit edilirken, öncelikle 23/5/2002 tarihine kadar geçen sürede kamu görevlilerinin ne kadar fiili hizmet süresini hak ettikleri süresi bulunarak, bu süre ilk hizmet yılına eklenmekte, daha doğrusu kademeli geçiş açısından bu süre ilk memuriyet başlangıç tarihinden geriye doğru götürülmekte ve daha sonra geriye götürülen tarihe göre emeklilik şartları tespit edilmekte ve daha sonra da toplam yıpranmalı çalışma süresinin belli bir oranı hizmet yılından ve yaş hadlerinden düşülmektedir.

Bu dönemdeki 5434 sayılı Kanun uygulamasına göre lokomotif işlerinde çalışanlarda süre sınırı bulunmamakta, bunların dışında kalanlarda ise 8 yıllık bir sınırlama bulunmaktadır. Yani lokomotif işlerinden çalışanlar dışında diğerleri için en fazla 8 yıl hizmet süresine eklenmekte ve bu süre emeklilik yaş haddinden düşülmekteydi.

Önemli bir hususa değinilmesinde yarar görülmektedir. İlk defa göreve başladıkları tarih 8/9/1999 tarihinden önce olan kamu görevlerinin yıpranmalı görevlerinin 8/9/1999-1/10/2008 dönemine veya 1/10/2008 tarihinden sonrasına sarkması halinde sonraki bölümlerde de değinileceği gibi fiili hizmet zammı uygulama şartlarında değişiklik yapılmasına karşın, bunların kazanılmış hakları açısından uygulama şartları bu dönemlerde de devam ettirilecektir.

Örneğin; 5/9/1994 tarihinde ilk defa memuriyete başlayan erkek kamu görevlisinin 1/5/2020 tarihine kadar çalıştığını düşündüğümüzde, bu kişinin 8/9/1999 ve 1/10/2008 sonraki yıpranmalı çalışmalarında da yine 8/9/1999 tarihinden önce filli hizmet zammı şartları uygulanacaktır.

8/9/1999- 15/10/2008 dönemi

Bilindiği üzere, kamu görevlileri için bu dönemde emeklilik şartları kademeli olmaktan çıkarılmış ve 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için “kadın 58, erkek 60 ve 25 hizmet yılı” ve “kadın ve erkek 61 yaş ve 15 yıl hizmet süresi” olmak üzere iki alternatifli emeklilik şartları getirilmiştir.

Bu dönemde çalışmaya başlayan kamu görevlileri için yıpranmalı çalışma uygulamasında da değişiklik yapılmış, hizmet süresine ekleme de yine 8 yıl sınırı korunurken, emeklilik yaş hadlerinden indirimde 3 yılı geçmemek üzere yıpranmalı hizmet süresinin yarısından indirim yönünde değişiklik yapılmıştır.

Bu dönemde işe giren ve yıpranmalı çalışmaları bulunanlar için önemli bir nokta, emeklilik şartlarında kademeli bir geçiş bulunmadığından, ilk önce ve ayrıca emeklilik şartları belirlenmeden, ilk memuriyete giriş tarihine doğrudan fiili hizmet süresi uygulanacak olmasıdır.

Bu bölümde de yine, ilk defa çalışmaya başlayan kamu görevlilerinin yıpranmalı çalışmalarının 1/10/2008 tarihinden sonrasına sarkması durumunda önemli bir açıklamaya yer verilmesi uygun olacaktır. Eğer böyle bir durum söz konusu ise,  1/10/2008 tarihine kadar yıpranmalı çalışma süresi 8 yıldan fazla veya ne kadar süreye tekabül ediyorsa bu süre dikkate alınacak, dolayısıyla 8 yılı aşan ve 1/10/2008 tarihinden sonrasına tekabül eden süreler için artık fiili hizmet süresi uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, 1/10/2008 tarihinden önce yıpranmalı çalışmalar asker ve polisler için 8, diğerleri için de 5 yıldan az ise, bunların 1/10/2008 tarihinden sonraki yıpranmalı çalışmaları ancak ve ancak 8 veya 5 yıla tamamlanacaktır. Yani daha fazlası verilmeyecektir.

15/10/2008 tarihi sonrası

Bu dönemde de yine emeklilik şartları yeniden düzenlenmiştir. Bu dönemde normal emeklilik şartları olarak, “Kadın 58, erkek 60 (2036 yılına kadar emekli olacaklar için, zira bu tarihten sonra her 2 yılda bir emeklilik yaşı 2048 yılına kadar birer yaş artacak ve 2048 yılından sonra hem kadın ve hem erkek için 65 yaşta fisklenecektir / sabitlenecektir) ve 9000 (25 yıl hizmet süresi) prim ödeme gün sayısı” ve “Kadın 61 erkek 63 yaş (2036 yılına kadar emekli olacaklar için, zira bu tarihten sonra her 2 yılda bir emeklilik yaşı 2048 yılına kadar birer yaş artacak ve 2048 yılından sonra hem kadın ve hem erkek için 65 yaşta fisklenecektir) ve 5400 prim ödeme gün sayısı” olarak yine alternatifli belirlenmiştir.

Diğer yandan asıl önemli olan 1/10/2008 tarihi itibarıyla yıpranmalı çalışmaların uygulanma şartlarının da değişmiş olmasıdır. Zira, bu dönemde yıpranmalı çalışmaların emeklilik şartları açısından, prim ödeme gün sayısına asker ve polisler için 8 ve diğer kamu görevlileri için de 5 yılı geçmemek üzere eklenmesi ve yıpranma sürelerinin de emeklilik yaş haddinden en fazla 3 yılı geçmemek üzere yarısının indirim yapılması öngörülmüştür.