Anasayfa / Bağkur / Gayrıfaal Bağ-Kur’lulara SGDP Kolaylığı

Gayrıfaal Bağ-Kur’lulara SGDP Kolaylığı

Sponsorlu Bağlantılar

Emekli olduktan sonra vergi mükellefi veya şirket ortağı olarak faaliyetine devam eden kişiler 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlardan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmektedir. Bu kesinti, vergi mükellefiyet kaydı veya şirket ortaklığı sona erene kadar devam etmektedir. Ancak bu durumda olanlardan, vergi kaydı veya şirket ortaklığı devam etmekle birlikte gayrı faal olanlarla ilgili sorun yaşanmakta, bunlardan da SGDP kesintisi yapılabilmekteydi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı bir genel yazı ile konuya açıklık getirdi ve bu durumda olanların işini kolaylaştırdı.

Söz konusu genel yazı uyarınca; faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen gelir vergisi mükellefleri ile şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yönünden aşağıdaki şekilde işlem yapılacak.

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olduklarına ilişkin belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacak ve artık SGDP kesintisi yapılmayacak.

2) Şirket ortakları, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin olarak aldıkları belgeyle birlikte bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edip buradan alacakları gayrı faal olduklarına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacak ve artık SGDP kesintisi yapılmayacak.

Yukarıda belirtilen durumda olup, geriye dönük olarak yersiz SGDP kesintisi yapıldığı tespit edilen kişilerden yersiz olarak tahsil edilmiş olan primler de iade edilecek.(isvesosyalguvenlik.com)