Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigortalılarca Nasıl Alınmaktadır ?

Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigortalılarca Nasıl Alınmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 36- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ SİGORTALILARCA NASIL ALINMAKTADIR ?

CEVAP 36- 4/a (eski SSK’lı) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme yardımı ödemelerinin PTT şubelerinden ödenmesine ilişkin Protokol, SGK ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 9/1/2008 tarihinde imzalanmış ve 18/1/2008 tarihinden itibaren bu ödemelerin sigortalılarımızca T.C. Kimlik Numaraları üzerinden herhangi bir PTT Bank şubesinden alınması uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla bu sigortalıların geçici iş göremezlik ödenekleri yapılan Protokol çerçevesinde PTT Bank şubeleri tarafından ödenmekteydi. Ancak daha sonar Kurum bu konuda uygulama değişikliğine gitti. Artık söz konusu ödemeler, 09 Temmuz 2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla, hak sahiplerinin TC kimlik numaraları üzerinden yapılmaktadır.

Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarının nüshalarını sigortalıların işverenlerine ibraz etmeleri üzerine işverenlerince, istirahatın başlangıç ve bitim tarihi göz önünde bulundurularak, “sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi” düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden SGK’ya bildirmektedir.

Sağlık tesislerince yazı ekinde gönderilen iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının SGK’nın ilgili birimlerine gelmesi akabinde ilgili sigortalıların işverenlerince e-bildirge üzerinden çalışmadıklarına dair bildirimin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek programa giriş işlemleri yapılmaktadır.

İş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporları geldiği ve istirahatları sona erdiği halde işverenlerince çalışmadığına ilişkin bildirim gönderilmediği anlaşılan sigortalıların işverenlerine tebligat yapılarak anılan belgenin e-bildirge ortamında gönderilmesi sağlanmaktadır.

Sigortalıların başvuracakları banka şubelerince, sigortalıların kendilerine veya veli, vasi, kayyum veya vekillerine kimlik tespiti (T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapıldıktan sonra T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak, geçici iş göremezlik ödeneklerinin  ödemeleri yapılmaktadır.