Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Gecikmeye Uğramış Prim Alacaklarının Tahsilinde SGK’ca Hangi Kanun Hükümleri Uygulanmaktadır ?

Gecikmeye Uğramış Prim Alacaklarının Tahsilinde SGK’ca Hangi Kanun Hükümleri Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 88- GECİKMEYE UĞRAMIŞ PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SGK’CA HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 88- SGK’ya süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanmaktadır.

SGK tarafından bu konuda, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanmaktadır.