Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olan bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan bazı hükümleri mülga kanunlara göre gelir/aylık almakta olan gelir/aylık sahiplerinin ödeme ve yoklama işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemek ve düzenlenmiş, 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık bağlanacak sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık ödeme ve yoklama işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde aylık, gelir, hak sahibi, ödeme dönemi, vazife malullüğü, yönetmelik, verese ödemesi kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmelikte; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık almakta iken ölen yada gerekli koşulları kaybedenlerin zamanında belirlenerek, öncelikle bunlar adına yapılan ödemelerin durdurulması, daha sonra da gelir/aylığın kesilerek varsa yersiz ödemelerin geri alınması amacıyla 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yoklama işlemleri yapılacağı belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Tanımlar,

– 5 inci maddesinde Gelir ve aylıkların ödenmesi,

– 6 ncı maddesinde Yoklama işlemleri,

– 7 nci maddesinde Yoklama yöntemleri,

– 8 inci maddesinde Kanunun yürürlük tarihinden önce gelir / aylık alanların yoklama işlemleri,

– 9 uncu maddesinde Kanunun (5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı) geçici 4 üncü maddesine tabi olanların yoklama işlemleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.