Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / GSS - Gelir Testi Soru ve Cevaplar / Gelir Testi Yaptırılmasını İstemeyenler veya SGK Tarafından Gönderilen Tebligata Rağmen Gelir Testini Yaptırmayanlar Hakkında Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Gelir Testi Yaptırılmasını İstemeyenler veya SGK Tarafından Gönderilen Tebligata Rağmen Gelir Testini Yaptırmayanlar Hakkında Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 17- GELİR TESTİ YAPTIRILMASINI İSTEMEYENLER VEYA SGK TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEBLİGATA RAĞMEN GELİR TESTİNİ YAPTIRMAYANLAR HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 17- Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilerek bunlar asgari ücretin 2 katının % 12’sini prim olarak ödeyeceklerdir.

Bu durumda olanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ayrıca başvurmalarına gerek olmayıp, doğrudan SGK’ya başvuracaklardır.