Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Gelir Testi Yaptırmış Anne ve Baba Sigortalı Çocukları Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir mi

Gelir Testi Yaptırmış Anne ve Baba Sigortalı Çocukları Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir mi

Sponsorlu Bağlantılar

Normalde anne veya babanın, sigortalı olan çocukları üzerinden sağlık yardımı alabilmeleri için, herhangi bir sosyal güvenliklerinin olmaması, yani herhangi bir yerdeki çalışmalarından (4/a-4/c) veya kendi çalışmalarından (4/b) dolayı sigortalılıklarının bulunmaması, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir (işgöremezlik geliri) veya aylık (yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı) bağlanmamış olması; ayrıca bunun yanında, üzerinden sağlık yardımı alacakları çocuklarının kendilerine bakmakla yükümlü kişi konumunda bulunması, yani maddi olarak bakıma muhtaç durumda olmaları gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine başvurarak ana ve babası adına, sağlık yardımı talep ve taahhüt formunu eksiksiz olarak doldurması ve aynı bilgileri taşıyan bir dilekçe vermesi halinde, sağlık hak sahipliği oluşturulmakta, böylece anne ve babası o sigortalı üzerinden sağlık yardımı almaktadır. Sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılan anne ve babalar hakkında sağlık yardımı talep ve taahhüt formundaki bilgilerin doğru olup olmadığı hususunda ihbar, şikayet veya gerekli görülen diğer hallerde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak inceleme sonuçlarına göre genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmayacakları tekrar tespit edilmektedir.

Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011/50 sayılı genelgesinde; genel sağlık sigortalısının her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamının aile içindeki kişi başına düşen miktarı, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olan ana ve babasının sigortalı çocukları üzerinden sağlık yardımı alabileceği belirtilmiştir.

Ancak, 1/1/2012 tarihinde genel sağlık sigortasıyla ilgili yeni bir dönemin başlaması, yeşil kart kapsamındakiler de dahil daha önce genel sağlık sigortası kapsamına alınmamış olan bir çok kişinin genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve buna paralel olarak da gelir testi uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte sosyal güvencesi olmayan çok sayıda kişi Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir testine tabi tutularak aylık gelirleri tespit edilmiştir.

Sigortalı Çocukları Üzerinden Sağlık Yardımı Almak İsteyen Anne – Baba Gelir Testi Yaptırmışsa Durumları Ne Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, yukarıda belirtilen genelge hükmüne paralel olarak bu konuya açıklık getirmiştir. Buna göre; genel sağlık sigortalısının anne-babasının kendisi üzerinden sağlık yardımı alması için Kuruma müracaat ettiği tarih ile 1/1/2012 tarihi arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmış gelir testi sonucu var ise; bu belir testi sonucu tespit edilen aylık geliri, yürürlükte bulunan net asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki miktardan (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası aylık 673,30 TL) az olduğu tespit edilenler bakmakla yükümlü olunan anne ve baba olarak kabul edilecek, dolayısıyla bunlar çocukları üzerinden sağlık yardımı alabilecek, bunlar adına resen yapılmış olan genel sağlık sigortalılığı tescili varsa bu tescil bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değiştirilecektir. Gelir testi sonucu aylık geliri belirtilen miktardan fazla olduğu tespit edilenler ise bakmakla yükümlü olunan anne ve baba olarak kabul edilmeyecek, çocukları üzerinden sağlık yardımı alamayacak, bunlar primini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır.

Sigortalı çocukları üzerinden sağlık yardımı almak isteyen anne ve babalardan, bu güne kadar haklarında gelir testi yapılmamış olanların ise gelir durumları şimdiye kadar olduğu gibi Kurum tarafından değerlendirilecek, aylık gelirlerinin aylık asgari ücretin netini aşıp aşmadığı göz önüne alınarak talepleri kabul veya reddedilecektir.(isvesosyalguvenlik.com)