Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Gelir ve Aylık Bağlanması Taleplerinde Kanuni Temsilciler ve Vekillerce de Tahsis Başvurusu Yapılabilmekte midir ?

Gelir ve Aylık Bağlanması Taleplerinde Kanuni Temsilciler ve Vekillerce de Tahsis Başvurusu Yapılabilmekte midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 100- GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI TALEPLERİNDE KANUNİ TEMSİLCİLER VE VEKİLLERCE DE TAHSİS BAŞVURUSU YAPILABİLMEKTE MİDİR ?

CEVAP 100- Kişilerin bizzat başvurusu esas olmakla birlikte, SGK’ca bağlanacak gelir ve aylıkları için başvurma yetkisinin bulunduğunu açıkça gösteren durumlarına uygun belge (vasi ve kayyum için mahkeme kararı, veli için noterlikçe onaylanmış vekalet) ile de işlem yapılabilmektedir.

Yani, kanuni temsilciler ve vekiller tarafından da emekli aylığı bağlanması başvurusunda bulunulabilmektedir.