Anasayfa / Haber / Gemi Adamlarına Ödenecek Günlük İaşe Bedeli Arttı

Gemi Adamlarına Ödenecek Günlük İaşe Bedeli Arttı

Sponsorlu Bağlantılar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik’in 9 uncu maddesi uyarınca Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu tarafından alınan karar 4 Mart 2016 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar uyarınca; halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 23 TL olan iaşe bedeli net 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak yeniden belirlendi.

Aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında 23 TL olan iaşe bedelinin aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı gerekçesiyle iaşe bedeli yeniden tespit edildi.

Yeni iaşe dedelinin tespitinde;

– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2015 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2015 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

– Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

– Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek 25 liralık günlük nakdi iaşe bedeli belirlendi.