Anasayfa / Haber / Gemi Adamları Yemek Bedeli Yeniden Belirlendi

Gemi Adamları Yemek Bedeli Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 33 ve 35 inci maddeleri uyarınca; bu Kanuna tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunlu olup, iaşe servisi kurulamayan gemilerde işverenin gemi adamlarına günlük belirli bir miktarda iaşe bedeli ödemesi gerekmektedir (DENİZ İŞ MEVZUATI/Deniz İş Kanunundaki Bazı İşveren Yükümlülükleri).

Konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme 20/12/1989 tarihli ve 20378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik’le yapılmış olup, söz konusu Yönetmeliğe istinaden gemi adamına ödenecek günlük iaşe bedeli zaman zaman Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu tarafından hesaplanmaktadır.

En son 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden, iaşe servisi kurulmayan gemilerde gemi adamlarına 20,50.-TL iaşe (yemek) bedeli ödenmekteydi. Bu defa, 07/04/2013 tarihli ve 28611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedeli net 21,00.- TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Konuya ilişkin tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.