Anasayfa / Dosyalar / Deniz İş Mevzuatı Dosyalar / Gemiadamının İzin Hakkı

Gemiadamının İzin Hakkı

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yıllık Ücretli İzin:

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemiadamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.

İzin süresi; altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemiadamları için yılda 15 günden, bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz.

İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez.

Bir aylık izin, tarafların rızasıyla aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir.

Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu yerden başka bir yerde kullanmaya zorlanamaz.

Gemiadamı dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir.

Gemiadamının hak ettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II), (III) ve (IV) üncü bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemiadamına ödemek zorundadır.

2-Hafta Tatili:

Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemiadamının haftada altı günden fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gününde nöbetleşe izin verilir.(isvesosyalguvenlik.com)