Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Genel Anlamda İşverenin Yükümlülükleri Nelerden İbarettir ?

Genel Anlamda İşverenin Yükümlülükleri Nelerden İbarettir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 10- GENEL ANLAMDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDEN İBARETTİR ?

CEVAP 10- İşverenin genel anlamda, bu yükümlülükleri;

-İşyerinin bildirimi,

-Çalışmaya başlayan işçinin SGK’ya bildiriminin yapılması,

-Bir aylık dönem içinde çalıştırılan işçilerin çalışma gün sayılarının ve kazançlarının SGK’ya bildirilmesi (emekli olanların sosyal güvenlik destek primi olarak bildirimi, ay içinde eksik gün bildirimleri, fiili hizmet zammı bildirimi),

-Bir aylık dönem için çalıştırılan işçilerin primlerinin belirlenen süreler dahilinde SGK’ya ödenmesi,

-İşten çıkan veya çıkarılan işçinin 10 gün içinde işten çıkışının SGK’ya bildirilmesi,

-Sigortalı çalıştırmaya son verdiğini on beş gün içinde SGK’ya bildirmek,

-İş kazası ve meslek hastalığı vakalarında bu vakaları en geç 3 gün içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,

-İş kazası ve meslek hastalığı sonrası işçiye sağlık hizmeti vermek,

-Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişikliklerin bildirilmesi,

– Çalıştırılan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde SGK’ca istenen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılması,

-SGK’nın denetim elemanların bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zamanın gidilmesi, gerekli olan defter, belge ve delillerin gösterilmesi ve verilmesi, bu denetim elemanlarının görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlanması ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmesi,

-İşyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve SGK’nın denetim elemanlarınca istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz edilmesi,

olarak belirlenmiştir.