Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Genel Olarak SGK’ca Hangi Durumlarda İdari Para Cezası Uygulanmaktadır ?

Genel Olarak SGK’ca Hangi Durumlarda İdari Para Cezası Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 100- GENEL OLARAK SGK’CA HANGİ DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAKTADIR  ?

CEVAP 100- SGK’ca, belli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgililere idari para cezası uygulanmaktadır.

Şöyle ki;

-Sigortalı ve genel sağlık sigortası işe giriş bildirgesinin zamanında veya SGK’ca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi,

-İşyeri bildirgesinin zamanında veya SGK’ca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi,

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin zamanında veya SGK’ca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi,

-SGK denetim elemanların veya mali müşavirlerce eksik işçilik tespiti durumunda,

-İşyeri defter ve kayıtların SGK denetim elemanların istenildiği halde 15 gün içinde ibraz edilmemesi durumunda,

-4/a (eski SSK’lı) sigortalıları için geçici iş göremezlik durumda bu sürelerde çalışma bulunmadığının 5 gün içinde bildirilmemesi,

-Asgari işçilik uygulamasında SGK’ca kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankalardan istenen bilgi ve belgelerin bir ay içinde verilmemesi,

-Kayıt dışı istihdamın önlenmesinde bankalar ve kamu idarelerin istenen bilgilerin SGK’ca süre içinde verilmemesi,

-4/b kapsamında (eski Bağ-Kur’lu) çalışanların ilgili daire/oda/birliklere kayıt tarihinden itibaren 2 ay içinde SGK’ya bildirilmemesi,

-Kamu idarelerince vazife malullüğüne konu olan olayın 5 gün içerisinde SGK’na bildirilmemesi,

-İhale makamlarınca iş üstlenenlerin SGK prim ve diğer alacaklarının hak ediş uygulamasında SGK’ya bildirilmemesi,

-Şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicil memurlarında kendilerine yapılan bildirimin 15 gün içinde SGK’ya bildirilmemesi,

-SGK denetim elemanlarının, denetimleri esnasında zorluk çıkaran ve denetime engel olanlara,

– 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereğince SGK’ca istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi,

durumlarında idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezalarıyla ilgili güncel bilgiler ve yapılacak indirmler konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

Güncel SGK İdari Para Cezası Tutarları

Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak