Anasayfa / Eski Haberler / Genel Sağlık Sigortası Geçiş Sürecinin Tamamlanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Sürecinin Tamamlanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Yeşil kart sahiplerinin ve hiçbir sosyal güvenliği olmayanların 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, dolayısıyla bunların da sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı daha önce belirtilmişti (05/12/2011, 26/12/2011, 28/12/2011, 11/01/2012, 20/01/2012, 24/01/2012 tarihli haberler ve Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler). Belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılarak 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmişti.

Konuya ilişkin olarak bu defa 02/05/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de, Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı geçici 12 nci maddesi ile Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden çıkarıldı ve tebliğde yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların sağlık yardımlarının 1/1/2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Söz konusu geçici madde ve Yönetmelikte yer almayan bazı hususlar da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğlere Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Tebliğ aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)

• Sağlık hizmeti devralınanlar.

• Sağlık hizmeti devralınmayacaklar.

• Kurumdan ve Kurum dışı sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunanlar.

• Devir alınan yeşil kartlıların genel sağlık sigortası tescil işlemleri.

• Devir alınan yeşil kartlılardan 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların genel sağlık sigortası tescil işlemleri.

• Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucuları ile ek 16 ncı maddesine göre aylık bağlanan hak sahiplerinin genel sağlık sigortası tescil işlemleri.

• Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu görevinden asgari on yıl üzerinden tazminat alarak ayrılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri.

• Devir alınan diğer kişilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri.

• Devir alınan yeşil kartlıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

• Devir alınan yeşil kartlılardan 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

• Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucuları ile ek 16 ncı maddesine göre aylık bağlanan hak sahiplerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

• Devir alınan diğer kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

• Devir alınanlarla ilgili diğer hükümler.

• Devir alınan genel sağlık sigortalıların prime esas kazancı.

• Devir alınan genel sağlık sigortalıların prim oranı.

• Devir alınan genel sağlık sigortalıların prim ödeme yükümlüsü.

• Devir alınan genel sağlık sigortalıların primlerinin ödenmesi.

• Süresinde ödenmeyen genel sağlık sigortası primleri.