Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı geçici 12 nci maddesine dayanılarak çıkarılan bu Tebliğde, söz konusu geçici 12 nci maddede öngörülen geçiş sürecinin 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların sağlık yardımlarının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ 2 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 2011/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanmaktadır. Sağlık 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle sağlık hizmetleri devralınacaklar ve devralınmayacaklar Tebliğde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde; Sağlık hizmeti devralınmayacaklar, Kurumdan ve Kurum dışı sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunanlar, Devir alınan yeşil kartlıların genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir alınan yeşil kartlılardan 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucuları ile ek 16 ncı maddesine göre aylık bağlanan hak sahiplerinin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu görevinden asgari on yıl üzerinden tazminat alarak ayrılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir alınan diğer kişilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir alınan yeşil kartlıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Devir alınan yeşil kartlılardan 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Devir alınan yeşil kartlılardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucuları ile ek 16 ncı maddesine göre aylık bağlanan hak sahiplerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Devir alınan diğer kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Devir alınanlarla ilgili diğer hükümler, Devir alınan genel sağlık sigortalıların prime esas kazancı, Devir alınan genel sağlık sigortalıların prim oranı, Devir alınan genel sağlık sigortalıların prim ödeme yükümlüsü, Devir alınan genel sağlık sigortalıların primlerinin ödenmesi, Süresinde ödenmeyen genel sağlık sigortası primleri madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.