Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Genel Sağlık Sigortası (GSS) Başvurusu

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Başvurusu

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Sağlık Sigortası için; 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı), isteğe bağlı sigorta, tarım sigortası, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında sigortalı olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir – aylık alanların, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, işsizlik maaşı alanların, 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaş – engelli aylığı alanların herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Burada belirtilenler dışında kalanların yani hiçbir sosyal güvencesi olmayanlardan da önemli bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri re’sen (otomatik olarak) Genel Sağlık Sigortası kapsamına almaktadır. Dolayısıyla bu durumdakilerin de Genel Sağlık Sigortası için Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Bunların Gelir Testi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki yerleşim yeri (İkametgah) kaydının bulunduğu yerdeki Valilik / Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekmektedir.

Aynı şekilde hiçbir sosyal güvencesi olmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmamış kişilerin de gelir testi için bağlı olduğu Valilik / Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına geçerli bir kimlik belgesiyle Gelir Testi için başvurulduğunda, doldurulacak form ilgili kişiye verilmekte, bu formun doldurularak Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Gelir testi tamamlandığında Vakıf sonucu online olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti başlıklı yazıda yer almaktadır.

Öte yandan gelir testi yaptırmak istemeyenler aylık brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si tutarında Genel Sağlık Sigortası primi ödeyeceğinden (Bkz. 2016 Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Tutarları), bu primi ödemeyi kabul edenler doğrudan bulundukları yerdeki SGK müdürlüğüne Genel Sağlık Sigortası için başvurabilirler.

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan stajyer avukatların ise staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği tarafından Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeleri gerekmektedir. Bunun dışındakiler için giriş bildirgesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.