Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu için genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenen (yeşilkart kapsamında olan) kişilerle hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için sadece genel sağlık sigortalısı olan kişilerin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usûl ve esasları düzenlemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılarak 28 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesi, gelir tespiti, gelir testi, gelir testine tâbi tutulacak kişi, hane ziyareti, hane ziyareti bilgi formu, heyet, puanlama formülü, SOYBİS kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İkinci bölümünde; re’sen tescil ve gelir tespiti başvurusu, başvuru için gerekli belgeler ve başvuru yeri, başvurunun ön incelemesi, hane ziyaretleri,

– Üçüncü bölümünde; gelir tespiti yapılması gereken hâller, gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri, genel sağlık sigortası statüsü, gelir tespitinin yenilenmesi,

– Dördüncü bölümünde; vakıf mütevelli heyeti, gelir tespitine esas veriler ve verilerin değerlendirilmesi,

– Beşinci bölümünde; tescil ve primlerin ödenmesi, bildirim, itiraz ve itirazın sonuçlandırılması,

– Altıncı bölümünde; verilerin korunması ve sorumluluk, devlet tarafından ödenen primlerin geri alınması ve cezai kovuşturma, zamanaşımı,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.