Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Genel Sağlık Sigortası Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yönetmelik; 5510 sayılı Kanunun Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili başlıklı 61 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış, 18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak birkaç madde hükmü istisna aynı gün yürürlüğe girmiş, istisna olan madde hükümleri ise 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Daha önce 28 Ağustos 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları içermekte,  genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; bakmakla yükümlü olduğu kişi, fatura, gelir, genel sağlık sigortalısı, genel sağlık sigortası, kamu idareleri, kurum sağlık kurulu, sağlık hizmeti, sağlık hizmeti sunucusu, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, yerleşim yeri gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Birinci bölümünde tanımlar ve genel ilkeler,

– Kapsamdaki kişiler, tescil ve sona erme başlıklı ikinci bölümünde; genel sağlık sigortalısı sayılanlar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve bildirimleri ve statülerinin sona ermesi, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar, genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi, tescili ve sona ermesi, genel sağlık sigortalılık hâllerinin değişmesi-birleşmesi veya çakışması

– Genel sağlık sigortası primleri, sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklardan yararlanma şartları başlıklı üçüncü bölümünde; genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları, genel sağlık sigortası prim oranları, prim ödeme yükümlüsü, primlerin ödenmesi – aylık prim ve hizmet belgesi, sağlık hizmetlerinden ve yol gideri – gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma şartları,

– Dördüncü bölümünde genel sağlık sigortası geçiş hükümleri,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.