Anasayfa / GSS / Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların 2014 Yılında Ödeyeceği Prim Tutarları

Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların 2014 Yılında Ödeyeceği Prim Tutarları

Sponsorlu Bağlantılar

Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin 2014 Yılı GSS Prim Tutarları

(Gelir Testi Sonucu Tespit Edilen Kişi Başına Düşen Aylık Gelir Durumuna Göre)

01/01/2014 – 30/06/2014 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 357,00 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 357,00 TL’den 1.071,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.071,00 TL’den 2.142,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 2.142,00 TL’den Fazla Olanlar

0

42,84 TL

128,52 TL

257,04 TL

01/07/2014 – 31/12/2014 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 378,00 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 378,00 TL’den 1.134,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.134,00 TL’den 2.268,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 2.268,00 TL’den Fazla Olanlar

0

45,36 TL

136,08 TL

272,16 TL

Gelir Testi Yaptırmayanlar

Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;
• 01/01/2014 – 30/06/2014 tarihleri arası aylık 257,04 TL,
• 01/07/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası aylık 272,16 TL,
genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

• 4/a – 4/b ve 1/10/2008 tarihi veya sonrasında işe giren 4/c sigortalıları için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının, yani SGK’ya bildirilen kazançlarının % 12,5’idir.• İsteğe bağlı sigortalılar için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının yani SGK’ya bildirdikleri kazançlarının % 12’sidir.

GSS Primlerini Ödeme Zamanı

• Her ayın GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar ödenmesi gerekir.