Anasayfa / Haber / Geriye Dönük Teşvik Değişikliğine Sınırlama Geldi

Geriye Dönük Teşvik Değişikliğine Sınırlama Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı şartlarla işverenlerin geriye dönük teşvik değişikliğiyle ilgili taleplerini kabul ediyordu. Ancak Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri konulu ve 2015/10 sayılı Genelge ile bu konuda uygulama değişikliğine gitti.

Buna göre; aynı andan birden fazla teşvikten yararlanma imkanı olan sigortalılarla ilgili olarak, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini tercih ettikleri sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlandıktan sonra, yararlanılan bu sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri kabul edilmeyecek.

Ancak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında teşvikten yararlananlar ise istisna. Buna göre, yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında Kurumun ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince; söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın işleme alınacaktır. Yani bu durumda olanların geriye dönük teşvik değişikliği talepleri kabul edilecek.

Öte yandan, bu genelgenin yayımlandığı tarihten önce müdürlüklere yapılan teşvik değişiklik talepleri hakkında bu genelge hükümleri uygulanmayacak.(isvesosyalguvenlik.com)