Anasayfa / Haber / Grev Oylaması ve Toplu Sözleşmede Yetkiyle İlgili Yönetmelik Yayımlandı

Grev Oylaması ve Toplu Sözleşmede Yetkiyle İlgili Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu yürürlükten kaldırarak bunların yerini alan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 7/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş olup bu Kanunla birlikte özel sektör sendikacılığı, toplu iş sözleşmesi ve grev –  lokavt konusunda yeni bir dönem başlamıştı.

Kanunda bazı hususların düzenlenmesi çıkarılacak yönetmeliklere bırakılmış olduğundan, bu doğrultuda daha önce İşkolları Yönetmeliği ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştı.

Bu defa 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 42 ve 61 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik, 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik metnine Mevzuat bölümünde ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte;

– Yetki şartları,

– İşkolu istatistiklerinin düzenlenmesi ve yayımlanması,

– İstatistiklere yapılan itirazlar,

– Yetki tespit başvurusu,

– Olumlu yetki tespiti,

– Olumsuz yetki tespiti,

– Yetki tespitine itiraz,

– Yetki belgesi,

– Grev oylaması talebi,

– Grev oylamasının yapılması,

– Grev oylamasının sonucu,

– Grev oylamasına itiraz,

– Grev oylaması sonucunun kesinleşmesi,

konuları düzenlendi.

Öte yandan Yönetmeliğin geçici maddesi uyarınca; Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi ile yetki tespit başvurularında Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikalarının kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, 2013 Ocak ayı istatistiklerinin yayımı tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, bu tarihten 1/7/2018 tarihine kadar ise yüzde iki olarak uygulanacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)